Making value happen

Kas mēs esam

SIA “TVK group” ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas specializējies finanšu vadībā, biznesa inteliģencē un biznesa vērtēšanā.
Uzņēmuma komandas kodols ir finanšu jomas speciālisti, kuri sevi pierādījuši vairākos nozīmīgos amatos un konsultāciju projektos.
Uzņēmums dibināts 2003.gada septembrī ar nosaukumu SIA “Transporta un vadības konsultācijas”, apvienojot tā dibinātāju vēlmi sevi pierādīt sabiedriskā transporta un finanšu vadības jomās. Darbības pirmsākumos mūsu komanda piedalījās projektos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta attīstību, bet paralēli tam tika strādāts pie mazo un vidējo uzņēmumu vadības grāmatvedības sistēmas izveides un attīstības. Sākotnēji klientu vajadzībām tika izstrādātas efektīvas atskaišu sistēmas MS Office vidē, tomēr saskaroties ar lielākiem datu apjomiem un sarežģītākiem risinājumiem, radās interese par inovatīvāku tehnoloģiju un biznesa inteliģences rīku izmantošanu.
Savas darbības laikā mums izdevies ne tikai sasniegt sākotnējo mērķi, proti, pierādīt sevi sabiedriskā transporta stratēģiskās attīstības un finanšu vadības jomās, bet arī paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu, papildinot to ar biznesa vadības instrumentu ieviešanu un uzturēšanu.

2010.gadā, izvērtējot dažādus datu analīzes rīkus, priekšroku devām Jedox AG PALO Business Intelligence, kuras galvenās priekšrocības ir sistēmas elastība, vienkāršība un salīdzinoši zemā cena salīdzinājumā ar alternatīviem risinājumiem. Papildus iepriekš norādītajam, Jedox piedāvātā programmatūra nodrošināja nozīmīgākās finanšu vadības funkcijas atbalstu – plānošanu un budžetēšanu. 2011.gadā ieguvām Jedox sertificēta partnera statusu.
2012.gadā sadarbībā ar SIA “Eiroeksperts”, papildus finanšu vadības konsultācijām, uzsākām biznesa vērtēšanas pakalpojumu darbības virzienu, darbojoties vērtētāja asistenta statusā.

Kopš 2013.gada uzņēmuma nosaukums ir SIA “TVK group”.
2015.gada decembrī uzņēmuma valdes loceklis Edgars Kreits ieguva Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanas sertifikātu.
SIA “TVK group” darbiniekiem ir plaša pieredze uzņēmējdarbības (biznesa) vērtības noteikšanā. Esam snieguši vairākus vērtējumus dažādu nozaru uzņēmumiem ne tikai vērtības apzināšanai īpašnieku struktūras izmaiņu, uzņēmumu reorganizācijas gadījumā, bet arī pārdodot/pērkot kapitāla daļas un novērtējot mantisko ieguldījumu. Mūsu vērtētāju darbība ir reģistrēta Uzņēmuma Reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju datu bāzē.

SIA “TVK group” panākumi ir balstīti uz pacietīgu komandas darbu, pastāvīgu izzināšanas procesu un kompetences paaugstināšanu, tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu zināšanas un sniegtie pakalpojumi spēj nodrošināt klientu uzņēmumu vērtības pieaugumu.

Mūsu vērtības un sapratne par lietu kārtību:
SIA “TVK group” sauklis ir „Making value happen”.

Tiekoties ar klientu un uzklausot stāstu par uzņēmumu un tā vīziju, mēs cenšamies saskatīt tos lielumus, kas var celt tieši konkrētā klienta uzņēmuma vērtību. Mūsu zināšanas un tehnoloģijas dod iespēju sasaistīt vakardienu ar šodienu, bet tālāk – jau ar rītdienu, atspoguļojot šodienas lēmumus rītdienas sasniegumu dimensijā. SIA “TVK group” prioritāte ir strādāt ne tikai ar pilnu atdevi konkrētā darījuma izpildei, bet arī klienta un mūsu savstarpējā mijiedarbībā iegūtais gandarījums par labi paveiktu darbu ilgtermiņā. Tieši šī apziņa un sajūtas liek darbus veikt pamatīgi un ar vislielāko atbildības sajūtu.

Ko mēs daram

Pakalpojumi