Biznesa vērtēšana

Uzņēmuma vērtēšana ir konkrēta uzņēmuma vai uzņēmumu grupas biznesa vērtības noteikšana. Nepieciešamība pēc biznesa vērtēšanas rodas, kad jānosaka uzņēmuma patiesā vai tirgus vērtība, kas pārsvarā notiek, dibinot jaunu uzņēmumu vai piesaistot jaunus uzņēmuma dalībniekus, pārdodot vai arī sadalot jau esošu uzņēmumu. Bez iepriekš norādītā uzņēmuma vērtēšana nepieciešama arī, lai izvērtētu jaunus projektus, apsvērtu uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšanas darījumus un pieņemtu stratēģiskus lēmumus par nākotnes attīstību.
Uzņēmumu, kuru akcijas netiek tirgotas publiskās fondu biržās, vērtēšana ir sarežģīts process, vērtētājiem ir jāapzina faktori, kas nodrošina uzņēmuma vērtību un ir pamats tā nākotnes izaugsmei. Biznesa vērtēšanas rezultāts ir vērtēšanas atskaite, kas sniedz klientam izpratni par vērtētā uzņēmuma vērtību pirms uzsāktas aktivitātes, kas saistītas ar šī uzņēmuma kapitāldaļu kustību.

Biznesa vērtēšanas pakalpojumu izmanto ne tikai biznesa pārdevēji, bet arī investori, kas vēlas iegādāties biznesu un pārliecināties, ka potenciālā darījuma rezultātā nenāksies pārmaksāt. Tāpat vērtēšanas gaitā izmantotie pieņēmumi, secinājumi un slēdzieni var būt zināmas vadlīnijas uzņēmuma esošajai/jaunajai vadībai un īpašniekiem, kā panākt uzņēmuma vērtības izaugsmi nākotnē.
SIA “TVK group” vērtētājiem ir vairāku gadu pieredze uzņēmuma vērtības noteikšanā. Esam sagatavojuši vērtējumus gan īpašnieku struktūras izmaiņu gadījumā, pārdodot/pērkot kapitāla daļas/akcijas, gan mantisko ieguldījumu/prasījuma tiesību atzinuma sniegšanā. Edgars Kreits ir sertificēts uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētājs un mūsu vērtētāji ir iekļauti LR Uzņēmumu reģistra veidotajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā.
SIA “TVK group” saviem klientiem nodrošina:

  • biznesa vērtēšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem vērtēšanas standartiem;
  • nemateriāla rakstura īpašuma objektu (preču zīmes, patenti, licences u.tml.) vērtēšanu;
  • prasījuma tiesību vērtības noteikšanu;
  • due-diligence – uzņēmu padziļinātu izpēti pirms uzņēmumu apvienošanas, pirkšanas vai pārdošanas;
  • nozares pārskatu sagatavošanu par biržās kotētiem uzņēmumiem un tirgus salīdzinošajiem darījumiem.