Datu analītikas risinājumi

Datu analītika (angļu: Business intelligence), arī biznesa analītika, biznesa inteliģence vai BI kā termins informācijas tehnoloģiju jomā tiek lietots, apzīmējot informācijas piegādi lēmumu pieņemšanai. BI sistēmas sniedz iespēju uzņēmuma vadībai un darbiniekiem iegūt nepieciešamo informāciju (t.i. standarta atskaites, standarta atskaites jaunos griezumos vai jaunas, iepriekš nedefinētas un pēc nepieciešamības izstrādātas atskaites), neiesaistot IT personālu.
Mūsdienās liela daļa finanšu un vadības pārskatu tiek sagatavoti, izmantojot Microsoft Excel , kas ir viens no populārākajiem datu analītikas risinājumiem pasaulē, kuru izmanto līdz pat 90% lietotāju. Microsoft Excel iespējas sniedzas līdz nopietnu BI rīku funkcionalitātei, tomēr kā datu analītikas instrumentam arī tam ir savi trūkumi, kas galvenokārt saistīti ar datu drošību un lietotāju darba vidi. Iepriekš norādītais pamudināja SIA “TVK group” izskatīt Microsoft Excel alternatīvas finanšu datu analītikai.
2010.gadā mēs izvēlējāmies Jedox BI tehnoloģiju, kuras galvenās stiprās puses ir teicama integrācija ar Microsoft Excel, plānošanas funkcionalitāte, kas nav daudzām klasiskajām BI tehnoloģijām un tehnoloģijas dzīves cikla kopējās izmaksas.
Jedox savu tehnoloģiju pozicionē kā uzņēmumu darbības vadības sistēmu (angļu: Corporate performance management jeb CPM). CPM ir atsevišķs BI novirziens, kam jānodrošina uzņēmuma procesu modelēšana un plānošana īstermiņā un ilgtermiņā.
Informācijas tehnoloģijas šodien ir biznesa vadības procesu neatņemama sastāvdaļa – mēs rūpējamies par to, lai investīcijas biznesa inteliģences risinājumos sniedz klientam maksimālu atdevi. Esam realizējuši vairākus BI projektus dažādu nozaru un lielumu uzņēmumos, tai skaitā. starptautiskos, tādēļ varam klientam piedāvāt un ieteikt risinājumus, kas atbilst konkrētās uzņēmējdarbības specifikai un budžetam.
Ne vienmēr dārgas BI sistēmas iegāde dod vislielāko atdevi, ko apliecina mūsu dalība projektos, kuros tikuši izmantoti dažādi risinājumi. Jāņem vērā, ka pieņemot lēmumu par BI ieviešanu uzņēmumā, svarīga ir ne tikai BI sistēmas iegāde un ieviešana, bet arī tās tālākā uzturēšana mijiedarbībā ar klienta vēlmēm un lietošanas paradumiem. Mūsu pieredze var Jums palīdzēt atrast pareizos datu atspoguļojumu un pielietojumu biznesa lēmumos. Mēs esam realizējuši projektus kuros izmantotas Bi tehnoloģijas: Microsoft Excel, Power BI, Qlick Sense un Jedox.
Vairāk par Jedox: www.tvkgroup.lv/jedox