Finanšu un vadības konsultācijas

Mazos un vidējos uzņēmumos bieži vien pārāk maza uzmanība tiek pievērsta finanšu vadībai, kas var novest pie tā, ka uzņēmuma vadība un īpašnieki bieži vien tikai aptuveni nojauš, kāda ir uzņēmuma finanšu situācija ikdienā un kāda ir ražotā produkta vai piedāvātā pakalpojuma pašizmaksa. Tomēr bieži vien mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kvalitatīva finanšu vadība ir pat svarīgāka un nepieciešamāka nekā lielajiem uzņēmējiem, jo tā palīdz ietaupīt līdzekļus un optimizēt naudas plūsmu. Diemžēl šo uzņēmumu lielākā problēma ir tā, ka finanšu direktors ir salīdzinoši dārga pozīcija, kas ne vienmēr noslogojama uz pilnu slodzi.

Neatkarīgi no uzņēmuma darbības nozares un iecerētā, lai palielinātu uzņēmuma vērtību, mēs piedāvājam klientiem sniegt uzticamu un izsekojamu finanšu modelēšanas un plānošanas atbalstu katrā uzņēmuma izaugsmes stadijā, tāpat arī ikdienas finanšu direktora ārpakalpojumu. Ar ārpakalpojuma finanšu direktora funkciju pildīšanu SIA “TVK group” saprot uzņēmuma finanšu plānošanu un kontroli, rekomendāciju izstrādi uzņēmuma vadībai, budžetu sagatavošanu, pašizmaksas un uzņēmuma darbības nulles punkta noteikšanu, izmaksu optimizēšanas iespēju meklēšanu, kā arī uzņēmuma grāmatvedības sistēmas pilnveidošanu.

SIA “TVK group” saviem klientiem nodrošina:

  • vadības konsultācijas par ikdienas finanšu jautājumiem;
  • operatīvi sagatavotu un ērti pārskatāmu informāciju par uzņēmuma finanšu situāciju;
  • vadības atskaišu un pārskatu sagatavošanu atbilstoši finanšu un vadības grāmatvedības standartiem;
  • pieredzējušu finanšu speciālistu konsultācijas, plānojot pirkt vai pārdot uzņēmumu, veikt uzņēmuma restrukturizāciju, piesaistot jaunu finansējumu, optimizējot izmaksas, investējot uzņēmuma attīstībā;
  • pārstāvniecību pārrunās ar kredītiestādēm un investoriem;
  • mūsdienīgu biznesa procesu vadību finansēs;
  • biznesa plānu izstrādi un analīzi;
  • investīciju projektu analīzi.