Jauns kvalitatīvs pavērsiens finanšu vadībā – Jedox CFO Cloud. Radīts Latvijā.

Uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem un finanšu vadītājiem tagad pieejama jauna, Latvijā radīta uzņēmuma finanšu pārvaldības platforma, kas ļauj ietaupīt līdz pat 70% no finanšu vadībā ieguldītā laika, vienlaikus panākot ievērojami kvalitatīvāku rezultātu pārdomātai biznesa vadībai.

Jedox CFO Cloud dinamiskajā, izaicinājumiem pilnajā uzņēmēja un vadītāja ikdienā nodrošina iespēju operatīvi pieņemt atbildīgus lēmumus, balstoties nevis uz atmiņu un intuīciju, bet finanšu aprēķiniem un prognozēm.

Platforma atbalsta pilnu biznesa pārvaldības ciklu – “plāno, izvērtē un aktualizē plānoto”, nodrošinot lēmumu pieņēmējiem tiešsaistē pieejamu aktuālo informāciju par uzņēmuma esošo finanšu stāvokli – ieņēmumi, peļņa, naudas plūsma, saistības, debitori, kā arī iespēju šo informāciju ne tikai apskatīt, bet arī izmantot tālākai biznesa plānu un budžetu sagatavošanai, un aktualizēšanai.
Kļūdas aprēķinos, neskaitāmas, grūti pārskatāmas excel tabulas, atšķirīgi atskaišu formāti, kas jāpārveido un jāpielāgo banku, un institūciju prasībām, nesamērīgs laika patēriņš atskaišu sagatavošanai, budžeta plānošanai, grozījumu veikšanai, kavēti termiņi – iespējams, līdz šim tā bijusi finanšu vadības neērtā, bet neatņemamā ikdienas sastāvdaļa. Ar Jedox CFO Cloud tā vairs nav ne tikai ikdiena, bet pat iespēja, kā rezultātā tiek iegūts laiks, ko var izmantot, piemēram, plāna noviržu izvērtēšanai un koriģēšanai atbilstoši jaunajai situācijai.

Edgars Kreits: „Jedox CFO Cloud radījām, pirmkārt, savām vajadzībām, lai optimizētu tās darbības, kas ikdienā atņem laiku finanšu direktoriem. Izmantojot tehnoloģijas guvām iespēju jebkurā laikā un vietā ātri piekļūt informācijai, kas nepieciešama pamatotiem biznesa lēmumiem. Rezultāts, mūsuprāt, ir izcils un jau esam saņēmuši atzinīgus novērtējumus no uzņēmējiem un bankām, kā arī ar tās palīdzību atrisinātas ne viena vien šķietami problemātiska situācija. Tagad esam pieņēmuši lēmumu spert soli tālāk, piedāvājot to kā pakalpojumu ikvienam uzņēmuma īpašniekam un finanšu direktoram, kam patiesi interesē panākumi.”

Jedox CFO Cloud – finanšu pārvaldības platforma, kas radīta Latvijā apvienojot mūsdienīgākās, globāla līmeņa tehnoloģiju iespējas un vairāk kā 20 gadu pieredzi, un zināšanas finanšu pārvadībā, uzņēmumu sratēģiskajā vadībā un biznesa vērtēšanā. Jedox CFO cloud pakalpojumu nodrošina 3 sadarbības partneri TVK group SIA, Jedox AG un Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs SIA.

TVK group SIA – neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas specializējies finanšu vadībā, biznesa inteliģencē un biznesa vērtēšanā.

Jedox AG – viens no pasaules vadošajiem biznesa inteliģences un uzņēmuma pārvaldības risinājumu izstrādātājiem. Uzņēma galvenā mītne atrodas Freiburgā, Vācijā. https://www.jedox.com/en/

Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs SIA – viens no lielākajiem neatkarīgajiem datu centru operatoriem Ziemeļeiropā. https://www.deac.eu/lv/